Výstavba kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích (2010 – 2013)

Původní stav

ČOV - stavební práce

ČOV - nový stav

ČOV - slavnostní otevření

Kanalizace - stavební práce