Výstavba tělocvičny, rekonstrukce kotelny a úprava vstupních prostor v ZŠ (2021)

Na projekt byly poskytnuty dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a z Plzeňského kraje.

 

CELKOVÉ NÁKLADY: 21 344 690 Kč

Na akci byla získána dotace v celkové výši 9,4 mil. Kč (MMR + PK).

Původní stav

Výkop + základy

Stavební práce

 


Spojovací krček - stavební práce

Spojovací krček - nový stav

 

Kotelna - původní a nový stav

Nové oplocení