Výstavba tělocvičny, rekonstrukce kotelny a úprava vstupních prostor v ZŠ (2021)

 Na projekt byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a z Plzeňského kraje.

Původní stav

Výkop + základy

Stavební práce

 


Spojovací krček - stavební práce

Spojovací krček - nový stav

 

Kotelna - původní a nový stav

Nové oplocení