Výstavba společenské místnosti v hasičské zbrojnici v Čejkovech (2012)

Původní stav

 

Stavební úpravy

Nový stav