Výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici v Tedražicích (2014)

Původní stav

Stavební úpravy

Nový stav