Výměna oken na budově obecního úřadu (2015)

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

Původní stav

Stavební práce

Nový stav