Rekonstrukce mostu k fotbalovému hřišti v Hrádku (2015)

REKONSTRUKCE MOSTU K FOTBALOVÉMU HŘIŠTI

Na projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.


CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 2 382 409 Kč

VÝŠE DOTACE: 2 144 168 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav