Restaurování sochy sv. Vincenta (2015)

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. VINCENTA

Původní stav

Stavební práce

Nový stav