Lokalita BT2 v Tedražicích - 1. část (2017)

LOKALITA BT2 - 1. ČÁST

Původní stav

Stavební práce

Nový stav