Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Tedražicích (2017)

Původní stav

Stavební úpravy

Stav po úpravách