Výstavba komunitního centra v hasičské zbrojnici v Čejkovech (2018)

Původní stav


Stavební práce

Stav po rekonstrukci