Komunitní centrum v hasičské zbrojnici v Čejkovech (2018)

KOMUNITNÍ CENTRUM ČEJKOVY

Původní stav


Stavební práce

Nový stav