Úprava parčíku na návsi a oplocení pomníku padlých v Tedražicích (2018)

Původní stav

Stavební úpravy

Stav po úpravách