Průběžná údržba místních komunikací

Tedražice

Čermná


Hrádek

Čejkovy - Dalovice, asfaltování u bytovek, MK u fotbalového hřiště

 

Drobné opravy