Průběžná údržba místních komunikací v celé obci

Tedražice - cesta k cihelně

Tedražice - oprava komunikace

Čermná - oprava komunikace


Hrádek - opravy komunikací

Hrádek - komunikace k řece

Čejkovy - cesta k Dalovicím


Čejkovy - asfaltování u bytovek

Čejkovy - cesta u fotbalového hřiště

Čejkovy - točna na návsi

Drobné opravy a výspravy