Vycházková trasa krajem rybníků Tedražice - Čejkovy (2019 - 2020)

Osazení odpočívadel a infotabulí

Značení trasy