Rekonstrukce staré tělocvičny a dolní třídy v ZŠ (2020)

REKONSTRUKCE STARÉ TĚLOCVIČNY A DOLNÍ TŘÍDY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 568 569,50 Kč

Původní stav - tělocvična

Stavební práce - tělocvična

Nový stav - tělocvična

 

Původní stav - dolní třída

Stavební práce - dolní třída

Nový stav - dolní třída