Oprava hasičské cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro hasiče Hrádek - 2020

Na projekt byla poskytnuta dotace z Plzeňského kraje.

Původní stav

Nový stav