Oprava hasičské cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro hasiče Hrádek (2020)

Na projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu Plzeňského kraje.

CELKOVÉ NÁKLADY: 1 487 695 Kč

DOTACE: 700 000 Kč

Původní stav

Nový stav