Obnova vodní nádrže Žebráček (2019 - 2020)

NA AKCI BYLA POSKYTNUTA DOTACE Z ROZPOČTU PLZEŇSKÉHO KRAJE VE VÝŠI 100 % CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ = 2 381 221,40 Kč.

 

Původní stav

Stavební úpravy

 

Nový stav