Posílení vodních zdrojů a nový vodojem Hrádek (2019)

Původní stav

Stavební práce

Nový vrt

Nový vodojem