Posílení vodních zdrojů a nový vodojem Hrádek (2019)

Projekt byl spolufinancován z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

 

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 6 359 884,43 Kč

DOTACE: 3 143 000 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový vrt

Nový vodojem