Posílení vodních zdrojů a nový vodojem Hrádek (2019)

Projekt byl spolufinancován z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Původní stav

Stavební práce

Nový vrt

Nový vodojem