Vybudování dětského hřiště Zbynice (2019)

Původní stav

Zemní práce

Přístupová cesta

Osazení herních prvků