Polní cesta Čermná (2022)


 CELKOVÉ NÁKLADY AKCE: 1 368 800,85 Kč

DOTACE: 905 229 Kč

Původní stav

Stavební práce

Nový stav