Komunikace v obytné zóně (rekonstrukce Selské ulice)

KOMUNIKACE V OBYTNÉ ZÓNĚ HRÁDEK U SUŠICE (rekonstrukce Selské ulice)

Akce "Komunikace v obytné zóně, Hrádek u Sušice" řeší kompletní rekonstrukci Selské ulice, včetně vybudování chodníku ke školnímu areálu. Na akci bude čerpána dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z dotačního programu: Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram Podpora obnovy místních komunikací.

Koordinační výkres A

Koordinační výkres B

Stanovisko k úpravě provozu - PČR