Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde 

Vyhledávání

Napište nám

Komise obce a výbory

Komise - zřizuje Rada obce

Komise pro rozvoj obce (řešení složitějších prodejů pozemků, projednávání  některých stížností, podněty ve věcech urbanistického rozvoje obce a stavebních záležitostech)
předseda Ing. František Míka, dalšími členy této komise jsou Ing. arch. Pavel Lejsek, Josef Urban, Luboš Vachovec, Ing. Jaroslav Prexl, Jiří Pena, Ing. Stanislav Zelený, Ing. Jitka Lísová, Bc. Pavel Míka, Ing. Jan Pavlíček a František Valdman.

 

Komise pro občanské záležitosti (sledování životních jubileí občanů, podněty do zpravodaje, osobní návštěvy občanů při příležitosti jejich životního jubilea)

předsedkyní komise je Ilona Pavlatová, dalšími členy jsou Michal Klíma, Marie Marcová, Jitka Lísová, Ing. Eva Míková, Jiří Pena a Čeněk Šebesta.

 

Komise kulturní (pořádání kulturních a  sportovních akcí)
předsedkyní komise je Mgr. Ivana Klečková, dalšími členy této komise jsou Mgr. Martin Roučka, Alena Kodýdková, Jitka Lísová, Jana Sýkorová, Karel Pendl, Mgr.Jaroslav Pavelec, Ing. Andrea Řezanková, Michaela Fremundová a Ing. Eva Nová.

Výbory - volí zastupitelstvo

Finanční výbor (předkládá zastupitelstvu návrh,  změny a  vyhodnocení rozpočtu, provádí kontroly finančního hospodaření obce  a příspěvkových organizací),

Předseda Pavel Václ
Člen Ing. Eva Nová
Člen Ing. Jindřiška Přerostová

Kontrolní výbor (kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a  obecním úřadem na úseku samostatné působnosti),

Předseda Ing. Michal Klíma
ČlenStanislav Karas
Člen Jaroslav Simota

Poslední aktualizace dokumentu: 18.12.2018