Složení zastupitelstva obce

Starosta Ing. Josef Kutil
Místostarosta František Vozka
Člen Rady Mgr. Jaroslav Pavelec
Člen Rady Pavel Václ
Člen Rady František Valdman
Zastupitel Mgr. Zdeněk Blažek
ZastupitelMgr. Ivana Klečková
Zastupitel Ing. Michal Klíma
Zastupitel MVDr. Radek Melka
Zastupitel Bc. Pavel Míka
ZastupitelIng. Jan Pavlíček
Zastupitel Jiří Pena
Zastupitel Mgr. Martin Roučka
Zastupitel         Danuše Řezanková
Zastupitel Mgr. Stanislav Vrba