Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Usnesení zastupitelstva z 26.2.2008

USNESENÍ

z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne 26.2.2008

 

 

Zastupitelstvo:

 

1)      schválilo program dnešního jednání.

 

2)      schválilo za ověřovatele zápisu pana Josefa Urbana a pana Jiřího Penu

 

3)      schválilo návrhovou komisi ve složení paní Marie Marcová, pan Pavel Václ a pan Stanislav Zelený.

 

4)      bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání  zastupitelstva obce bez připomínek.

 

5)      bere na vědomí zprávu starosty o činnosti Rady a obce.

 

6)      rozhodlo, že bude realizována v částech obce Hrádek a Tedražice splašková kanalizace a ČOV systémem tlakové kanalizace v souladu s vydaným územním rozhodnutím „Hrádek u Sušice – ČOV a kanalizace“. U každého domu bude vybudována samostatná čerpací stanice. Tato čerpací stanice bude součástí systému kanalizace, čerpadlo bude napájeno elektrickou energií z příslušného domu.

 

7)      schvaluje partnerskou smlouvu mezi Obcí Hrádek a firmou Šumavaplan, spol. s r.o., se sídlem Újezd 19/409, Praha 1 na vzájemnou spolupráci při provozování a využívání společenského, kulturního a ubytovacího centra Zámek č.p. 1, Hrádek u Sušice. Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Švecová                        Dne: 27.2.2008

 

 

 

 

                                                             

                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta

 

 

 

Ověřili:      Josef Urban                           

 

                  Jiří Pena                                             

                       

Poslední aktualizace dokumentu: 07.04.2008