Obecní úřad Hrádek - oficiální internetové stránky

Obec HRÁDEK
Hrádek  a okolí
Hrádek  a okolí
Program rozvoje
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek - fotogalerie
Hrádek Mobilni rozhlas
Hrádek - televize
Turistická oblast Pošumaví

Nepřehlédněte

Informace o projektu Hrádek u Sušice- chodníky podél II/187

Informace o projektu ČOV a kanalizace  Hrádek u Sušice

Obec Hrádek se stala oficiálním partnerem výzkumného projektu
Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí“ č. TA04010023

Další informace zde

 

Vyhledávání

Napište nám

Informace o projektu ČOV a kanalizace

ČOV a kanalizace Hrádek u Sušice

Cíl projektu:

Vybudování nové mechanicko – biologické ČOV pro 1000 EO. Na ČOV bude možné odstranit 36,22t/rok CHSKCr a 17,43 T/rok NL.

Vybudování a připojení 312 DČJ (domovní čerpací jímka)

Výstavba 14 362 m kanalizace

Finanční ukazatele:

Stavební práce celkem: 62 774 tis. Kč bez DPH

Dotace od EU 45 887 tis. Kč

Dotace od SFŽP 2 699 tis. Kč

Nízkoúročená půjčka od SFŽP 5 398 tis. Kč

Dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje 1500 tis. Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Řídící orgán : Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace : Obec Hrádek

Realizační firma : POLSTAV s.r.o.

Technický dozor stavebníka : INGEM inženýrská, a.s.Odkaz na stránky operačního programu:
http://www.opzp.cz

Odkaz na stránky ministerstva životního prostředí: http://www.mzp.cz/

 

Poslední aktualizace dokumentu: 02.07.2013