| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2004
ROZPOČET NA ROK 2004-příjmy                    
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ UZ MÁ DÁTI DAL
                  příjem výdej
Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.           1111     150,00  
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.čin.           1112     28,00  
Daň z příjmu fyz.osob zvl.sazba           1113     11,00  
Daň z příjmu fyz.osob j.n.           1119     0,00  
Daň z příjmu práv.osob           1121     170,00  
Daň z přidané hodnoty           1211     260,00  
Správní poplatky (přihl.obyv.,ověřování atd.)           1361     3,00  
Poplatek za komunální odpad           1337     55,00  
Poplatek ze psů           1341     2,65  
Poplatek za užívání veř.prostranství-SZP           1343     0,00  
Daň z nemovitostí           1511     160,00  
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva       10 31 2111     250,00  
Příjm.z poskyt.služeba výr.-vyhlaš.odstřelů       61 71 2111     2,00  
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna       21 40 2132     12,00  
Příjmy z pronájmu ost.nem.-garáže.náves       36 39 2132     0,00  
Příjmy z úroků-KB běžný účet       61 71 2141     2,00  
Příjmy z úhrad z vydob.prostoru       21 19 2343     200,00  
Příjmy z prodeje pozemků       61 71 3111     30,00  
Dotace na státní správu           4112     1,90  
                     
                     
Celkem                 1 337,55  
 
Rozpočet na rok 2004-výdaje                    
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ   MÁ DÁTI DAL
                  příjem výdej
Ostatní os.výdaje       10 31 5021       40,00
Nákup materiálu       10 31 5139       15,00
Pohonné hmoty,maziva       10 31 5156       0,00
Nákup služeb       10 31 5169       80,00
Příspěvek včelařům na činnost       10 19 5222       0,00
Nákup služeb       22 12 5169       4,00
Ostatní os.výdaje       22 12 5021       2,00
Nákup služeb-Pitná voda       23 10 5169       5,00
Nákup služeb-Úpravy drobných vod. toků       23 33 5169       0,00
Oprava komunikace-Veřejná silniční doprava       22 21 6121       0,00
Školné-Horažďovice       31 13 5321       35,00
Nákup služeb-divadelní činnost       33 11 5169       3,00
Nákup materiálu-knihovna       33 14 5139       0,00
Ostatní os.výdaje-kronikář       33 19 5021       2,50
Nákup materiálu-kultura       33 19 5139       2,00
Nákup služeb-kultura       33 19 5169       2,00
Věcné dary-výročí občanů       33 99 5194       5,00
Elektrická energie-veř.osvětlení       36 31 5154       20,00
Opravy a udržování       36 31 5171       2,00
Ostatní os.výdaje-Pohřebnictví       36 32 5021       1,20
Elektrická energie-pohřebnictví       36 32 5154       4,00
Budovy,haly,stavby 231 11   36 33 6121       0,00
Investiční úroky       36 33 6121       53,00
Odvoz komunálního a tříděného odpadu       37 22 5169       80,00
Odstatní platy       55 12 5019       0,00
Ostatní osobní výdaje       55 12 5021       0,00
Knihy,učební pomůcky,tisk       55 12 5136       0,60
Nákup materiálu       55 12 5139       5,00
Elektrická energie       55 12 5154       1,00
Pohonné hmoty maziva       55 12 5156       2,00
Služby školení a vzdělávání       55 12 5167       0,00
Nákup služeb       55 12 5169       2,00
Cestovní náhrady       55 12 5173       1,00
Pohoštění       55 12 5175       0,00
Neinv.dotace obč.sdružením-příspěvek na soutěže       55 12 5222       1,00
Ostatní os.výdaje-zastupitelstvo       61 12 5021       184,00
Cestovní náhrady       61 12 5173       6,00
Ostatní os.výdaje       0 0 0       0,00
Ostatní platy       0 0 0       0,00
Nákup materiálu       0 0 0       0,00
Cestovné       0 0 0       0,00
Úprava veřejného prostr.-náves       37 45 5169       150,00
Platy zaměstnanců-Činnost místní správy       61 71 5011       191,00
Ostaní os.výdaje       61 71 5021       15,00
Pov.poj.na soc.zabezp.       61 71 5031       70,00
Pov.poj.na zdrav.poj.       61 71 5032       40,00
Ostatní pov.pojistné-čtvrtletní       61 71 5038       0,40
Knihy,učební pomůcky,tisk       61 71 5136       15,00
Drobný hmotný inv.majetek-žebřík.počítač,mikrovlnka       61 71 5137       20,00
Nákup materiálu       61 71 5139       15,00
Elektrická energie       61 71 5154       20,00
Pohonné hmoty,maziva       61 71 5156       2,00
Služby pošt       61 71 5161       3,00
Služby telekom.a radiokom.       61 71 5162       28,00
Služby peněžních ústavů       61 71 5163       10,00
Audit       61 71 5166       20,00
Služby školení a vzdělávání       61 71 5167       5,00
Nákup služeb       61 71 5169       30,00
Opravy a udržování       61 71 5171       10,00
Programové vybavení       61 71 5172       0,00
Cestovné       61 71 5173       2,00
Pohoštění       61 71 5175       5,00
Platby daní a popl.-kat.úřad       61 71 5362       5,00
Příspěvek-svazku obcí Pošumaví       64 09 5329       3,00
Stavební dozor-plynofikace       36 33 5169       60,00
Celkem                   1277,70
Splácení úvěru           8124       184,80
Celkem výdaje                   1462,50
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ