| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet 2003

Rozpočet na rok 2003-příjmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjem

výdej

Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.

1111

 

 

150,00

 

Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.čin.

1112

 

 

26,00

 

Daň z příjmu fyz.osob zvl.sazba

1113

 

 

11,00

 

Daň z příjmu fyz.osob j.n.

1119

 

 

0,00

 

Daň z příjmu práv.osob

1121

 

 

170,00

 

Daň z přidané hodnoty

1211

 

 

260,00

 

Správní poplatky (přihl.obyv.,ověřování atd.)

1361

 

 

2,00

 

Poplatek za komunální odpad

1337

 

 

54,86

 

Poplatek ze psů

1341

 

 

2,65

 

Poplatek za užívání veř.prostranství-SZP

1343

 

 

180,00

 

Daň z nemovitostí

1511

 

 

160,00

 

Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva

10

31

2111

 

 

150,00

 

Příjm.z poskyt.služeba výr.-vyhlaš.odstřelů

61

71

2111

 

 

1,90

 

Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna

21

40

2132

 

 

12,00

 

Příjmy z pronájmu ost.nem.-garáže.náves

36

39

2132

 

 

13,20

 

Příjmy z úroků-KB běžný účet

61

71

2141

 

 

1,21

 

Příjmy z úhrad z vydob.prostoru

21

19

2343

 

 

200,00

 

Příjmy z prodeje pozemků

61

71

3111

 

 

1,09

 

Přijaté dary na investice-popl.za plyn.přípojku

36

33

3121

 

 

6,50

 

Dotace na plynofikaci

231

11

 

 

 

4213

90103

 

722,00

 

Dotace na volby

4111

98290

 

10,00

 

Dotace na státní správu

4112

 

 

1,90

 

Dotace na opravu pož.nádrže

223

10

 

 

 

4116

17032

 

117,00

 

Dotace na úroky z úvěru

223

10

 

 

 

4116

17037

 

24,00

 

Doplatek dotace z r.1996

10

31

2223

 

 

9,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

2 286,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převod hotovosti z TV

231

10

 

 

 

8117

 

 

890,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

3 176,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na rok 2003-výdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjem

výdej

Ostatní os.výdaje

10

31

5021

 

 

 

60,00

Nákup materiálu

10

31

5139

 

 

 

12,20

Pohonné hmoty,maziva

10

31

5156

 

 

 

0,00

Nákup služeb

10

31

5169

 

 

 

72,00

Příspěvek včelařům na činnost

10

19

5222

 

 

 

0,50

Nákup služeb

22

12

5169

 

 

 

4,62

Ostatní os.výdaje

22

12

5021

 

 

 

0,00

Nákup služeb-Pitná voda

23

10

5169

 

 

 

5,00

Nákup služeb-Úpravy drobných vod. toků

23

33

5169

 

 

 

351,00

Oprava komunikace-Veřejná silniční doprava

22

21

6121

 

 

 

0,00

Školné-Horažďovice

31

13

5321

 

 

 

47,85

Nákup materiálu

33

11

5139

 

 

 

0,00

Nákup služeb-divadelní činnost

33

11

5169

 

 

 

3,00

Nákup materiálu-knihovna

33

14

5139

 

 

 

0,00

Ostatní os.výdaje-kronikář

33

19

5021

 

 

 

2,50

Nákup materiálu-kultura

33

19

5139

 

 

 

0,14

Nákup služeb-kultura

33

19

5169

 

 

 

1,50

Věcné dary-výročí občanů

33

99

5194

 

 

 

5,00

Elektrická energie-veř.osvětlení

36

31

5154

 

 

 

20,00

Opravy a udržování

36

31

5171

 

 

 

0,00

Ostatní os.výdaje-Pohřebnictví

36

32

5021

 

 

 

1,20

Elektrická energie-pohřebnictví

36

32

5154

 

 

 

4,00

Budovy,haly,stavby

36

33

6121

 

 

 

1836,18

Investiční úroky

36

33

6143

 

 

 

52,53

Odvoz komunálního a tříděného odpadu

37

22

5169

 

 

 

80,00

Odstatní platy

55

12

5019

 

 

 

1,06

Ostatní osobní výdaje

55

12

5021

 

 

 

0,00

Knihy,učební pomůcky,tisk

55

12

5136

 

 

 

0,60

Nákup materiálu

55

12

5139

 

 

 

0,82

Elektrická energie

55

12

5154

 

 

 

1,00

Pohonné hmoty maziva

55

12

5156

 

 

 

2,00

Služby školení a vzdělávání

55

12

5167

 

 

 

0,00

Nákup služeb

55

12

5169

 

 

 

2,00

Cestovní náhrady

55

12

5173

 

 

 

1,11

Pohoštění

55

12

5175

 

 

 

0,00

Neinv.dotace obč.sdružením-příspěvek na soutěže

55

12

5222

 

 

 

0,00

Ostatní os.výdaje-zastupitelstvo

61

12

5021

 

 

 

184,00

Cestovní náhrady

61

12

5173

 

 

 

6,00

Platy zaměst.-Volby do parlamentu

61

14

5011

 

 

 

0,80

Ostatní platy

61

14

5019

 

 

 

0,85

Ostatní os.výdaje

61

14

5021

 

 

 

4,52

Nákup materiálu

61

14

5139

 

 

 

0,57

Cestovné

61

14

5173

 

 

 

0,15

Pohoštění

61

14

5175

 

 

 

0,46

Platy zaměstnanců-Činnost místní správy

61

71

5011

 

 

 

172,90

Ostaní os.výdaje

61

71

5021

 

 

 

5,00

Pov.poj.na soc.zabezp.

61

71

5031

 

 

 

40,00

Pov.poj.na zdrav.poj.

61

71

5032

 

 

 

15,00

Ostatní pov.pojistné-čtvrtletní

61

71

5038

 

 

 

0,40

Knihy,učební pomůcky,tisk

61

71

5136

 

 

 

15,00

Drobný hmotný inv.majetek-žebřík.počítač,mikrovlnka

61

71

5137

 

 

 

16,48

Nákup materiálu

61

71

5139

 

 

 

14,00

Elektrická energie

61

71

5154

 

 

 

20,00

Pohonné hmoty,maziva

61

71

5156

 

 

 

2,00

Služby pošt

61

71

5161

 

 

 

3,00

Služby telekom.a radiokom.

61

71

5162

 

 

 

28,00

Služby peněžních ústavů

61

71

5163

 

 

 

10,00

Služby školení a vzdělávání

61

71

5167

 

 

 

0,00

Nákup služeb

61

71

5169

 

 

 

55,00

Opravy a udržování

61

71

5171

 

 

 

10,00

Programové vybavení

61

71

5172

 

 

 

0,00

Cestovné

61

71

5173

 

 

 

1,00

Pohoštění

61

71

5175

 

 

 

2,00

Platby daní a popl.-kat.úřad

61

71

5362

 

 

 

10,00

Příspěvek-svazku obcí Pošumaví

64

09

5329

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

3187,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splácení úvěru

8124

 

 

 

184,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

3372,74

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ