| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Návrh rozpočtu na rok 2012
ROZPOČET NA ROK 2012-příjmy
TEXT OD PA POL MÁ DÁTI DAL
        příjem výdej
Daně a poplatky       1978,10  
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva 10 32 2111 150,00  
Ostatní příjmy z vl.činnosti 21 19 2119 3,20  
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 21 19 2343 80,00  
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna 36 13 2132 12,00  
EKO KOM-zneškodňování odpadů 37 25 2324 20,00  
Činnost místní správy celkem 61 71   138,00  
Příjmy z úroků 63 10 2141 2,00  
           
Příjmy celkem       2383,30  
           
 ROZPOČET  NA ROK 2012-výdaje OD PA POL MÁ DÁTI DAL
TEXT       příjem výdej
Pěstební činnost 10 31     209,00
Podpora ostatních produkčních činností-lesy 10 32     50,00
Správa v lesním hospodářství 10 36     68,00
Silnice 22 12     21,30
Provoz veřejné silniční dopravy 22 21     1,70
Pitná voda 23 10     2,60
Odvádění a čištění odp.vod a nakl.s kaly 23 21     0,40
Vodní díla v zemědělské krajině 23 41     96,00
Předškolní zařízení 31 11     11,40
Základní školy 31 13     60,00
Divadelní činnost 33 11     15,00
Hudební činnost 33 12     7,00
Činnosti knihovnické 33 14     3,50
Ost.záležitosti kultury 33 19     18,00
Zálež.kultury, církví a sděl.prostř (SPOZ) 33 99     6,80
Veřejné osvětlení 36 31     37,40
Pohřebnictví 36 32     8,70
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 37 21     7,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 37 22     152,00
Sběr a svoz tříděného odpadu 37 23     40,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sečení) 37 45     16,50
Požární ochrana celkem 55 12     90,50
Zastupitelstva obcí - celkem 61 12     250,00
Činnost místní správy celkem 61 71     787,60
Výdaje z fin.operací 63 10     37,40
Pojištění 63 20     15,30
Daň práv.osob za obce 63 99     20,00
Fin.vypořádání minulých let 64 02     0,91
Ostatní čin.jn. Prácheňsko 64 09     6,00
           
Výdaje celkem         2040,01
           
Úvěr na hasičskou zbrojmici dlouhodobý 1.200t (7let) 81 24     171,48
Výdaje celkem         2211,49
Vyvěšeno: 13.12.2011
Sejmuto: 28.12.2011
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ