| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2010 28
ROZPOČET NA ROK 2010-příjmy
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
příjem výdej
Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin. 1111 220,00
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.čin. 1112 45,00
Daň z příjmu fyz.osob zvl.sazba 1113 20,00
Daň z příjmu práv.osob 1121 270,00
Daň z příjmu práv.osob za obce 1122 20,00
Daň z přidané hodnoty 1211 500,00
Poplatek za komunální odpad 1337 85,00
Poplatek ze psů 1341 2,50
Správní poplatky (ověřování, přihlaš.obyv.) 1361 1,00
Daň z nemovitostí 1511 140,00
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 4112 7,40
Celkem 1310,90
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva 10 32 2111 250,00
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 21 19 2343 160,00
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna 36 13 2132 12,00
Přijaté neinv.dary-kultura 33 19 2321 0
EKO KOM-zneškodňování odpadů 37 25 2324 10,00
Činnost místní správy 61 71
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 61 71 2111 2,00
Příjmy z prodeje zboží 61 71 2112 0,50
Činnost místní správy celkem 61 71 2,50
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
příjem výdej
Příjmy z úroků 63 10 2141 2,00
1747,40
Příjmy celkem
ROZPOČET NA ROK 2010-výdaje SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
TEXT příjem výdej
Pěstební činnost 10 31 150,00
Podpora ostatních produkčních činností-lesy 10 32 100,00
Správa v lesním hospodářství 10 36 65,00
Silnice 22 12 10,00
Provoz veřejné silniční dopravy 22 21 1,60
Pitná voda 23 10 2,00
Odvádění a čištění odp.vod a nakl.s kaly 23 21 1,00
Předškolní zařízení 31 11 5321 10,00
Základní školy 31 13 5321 60,00
Divadelní činnost 33 11 3,00
Činnosti knihovnické 33 14
Ost.záležitosti kultury 33 19 13,00
Zálež.kultury, církví a sděl.prostř (SPOZ) 33 99 7,00
ROZPOČET NA ROK 2010-výdaje SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
TEXT příjem výdej
Veřejné osvětlení 36 31 27,00
Pohřebnictví 36 32 8,50
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 37 21 20,00
Sběr a svoz komunálních odpadů 37 22 125,00
Sběr a svoz tříděného odpadu odpad odpadu 37 23 20,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sečení) 37 45 15,00
Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel 43 49 25,00
Požární ochrana 55 12 10,00
Budovy, haly a stavby 6121 506,00
Požární ochrana celkem 55 12 516,00
Zastupitelstva obcí 61 12 15,00
Odměny členům zastupitelstva 5023 243,00
Zastupitelstva obcí - celkem 61 12 258,00
Činnost místní správy 61 71 380,00
Platy zaměstnanců 5011 231,60
Ostatní os výdaje 5021 15,00
Drobný hmotný majetek 5137 10,00
Plyn 5153 50,00
ROZPOČET NA ROK 2010-výdaje SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
TEXT příjem výdej
Elektrika 5154 18,00
Činnost místní správy celkem 61 71 704,60
Výdaje z fin.operací 63 10 6,00
Pojištění 63 20 10,41
Daň práv.osob za obce 63 99 20,00
Ostatní čin.jn. Prácheňsko 64 9 0,50
Výdaje celkem 2178,61
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ