| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočet na rok 2010
 ROZPOČET NA ROK 2010-příjmy
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.           1111   220,00  
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.čin.          
1112
  45,00  
Daň z příjmu fyz.osob zvl.sazba           1113   20,00  
Daň z příjmu práv.osob           1121   270,00  
Daň z příjmu práv.osob za obce           1122   20,00  
Daň z přidané hodnoty           1211   500,00  
Poplatek za komunální odpad           1337   85,00  
Poplatek ze psů           1341   2,50  
Správní poplatky (ověřování, přihlaš.obyv.)           1361   1,00  
Daň z nemovitostí           1511   140,00  
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu           4112   7,40  
 Celkem               1310,90  
                   
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva       10 32 2111   250,00  
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona       21 19 2343   160,00  
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna       36 13 2132   12,00  
Přijaté neinv.dary-kultura       33 19 2321   0  
EKO KOM-zneškodňování odpadů       37 25 2324   10,00  
                   
Činnost místní správy       61 71        
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků       61 71 2111   2,00  
Příjmy z prodeje zboží       61 71 2112   0,50  
Činnost místní správy celkem       61 71     2,50  
                                 TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Příjmy z úroků       63 10 2141   2,00  
                   
                1747,40  
Příjmy celkem                  
                   
                   
                   
 ROZPOČET NA ROK 2010-výdaje SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
TEXT               příjem výdej
Pěstební činnost       10 31       150,00
                   
Podpora ostatních produkčních činností-lesy       10 32       100,00
                   
Správa v lesním hospodářství       10 36       65,00
                   
Silnice       22 12       10,00
                   
Provoz veřejné silniční dopravy       22 21       1,60
                   
Pitná voda       23 10       2,00
                   
Odvádění a čištění odp.vod a nakl.s kaly       23 21       1,00
                   
Předškolní zařízení       31 11 5321     10,00
                   
Základní školy       31 13 5321     60,00
                   
Divadelní činnost       33 11       3,00
                   
Činnosti knihovnické       33 14        
                   
Ost.záležitosti kultury       33 19       13,00
                   
Zálež.kultury, církví a sděl.prostř (SPOZ)       33 99       7,00
 ROZPOČET NA ROK 2010-výdaje SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
TEXT               příjem výdej
Veřejné osvětlení       36 31       27,00
                   
Pohřebnictví       36 32       8,50
                   
Sběr a svoz nebezpečných odpadů       37 21       30,00
                   
Sběr a svoz komunálních odpadů       37 22       135,00
                   
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sečení)       37 45       15,00
                   
Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel       43 49       25,00
                   
Požární ochrana       55 12       10,00
Budovy, haly  a stavby           6121     506,00
Požární ochrana celkem       55 12       516,00
                   
Zastupitelstva obcí       61 12       15,00
Odměny členům zastupitelstva           5023     243,00
Zastupitelstva obcí - celkem       61 12       258,00
                   
Činnost místní správy       61 71       380,00
Platy zaměstnanců           5011     231,60
Ostatní os výdaje           5021     15,00
Drobný hmotný majetek           5137     10,00
Plyn           5153     50,00
 ROZPOČET NA ROK 2010-výdaje SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
TEXT               příjem výdej
Elektrika           5154     18,00
Činnost místní správy celkem       61 71       704,60
                   
Výdaje z fin.operací       63 10       6,00
                   
Pojištění       63 20       10,41
                   
Daň práv.osob za obce       63 99       20,00
                   
Ostatní čin.jn. Prácheňsko       64 9       0,50
                   
Výdaje celkem                 2178,61
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ