| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

ROZPOČET NA ROK 2008
ROZPOČET NA ROK 2008-příjmy
 
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin.           1111   176  
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.čin.           1112   31  
Daň z příjmu fyz.osob zvl.sazba           1113   12  
Daň z příjmu práv.osob           1121   260  
Daň z příjmu práv.osob za obce           1122   110  
Daň z přidané hodnoty           1211   340  
Správní poplatky (přihl.obyv.,ověřování atd.)           1361   1  
Poplatek za komunální odpad           1337   81,12  
Poplatek ze psů           1341   2,5  
Daň z nemovitostí           1511   120  
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva       10 31 2111   320  
Příjm.z poskyt.služeba výr.-vyhlaš.odstřelů       61 71 2111   1,7  
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna       21 41 2132   12  
Přijaté neinv.dary-kultura       33 19 2321   2  
Příjmy z pronájmu-garáže       36 13 2132   1,2  
Příjmy z úroků-KB běžný účet       61 71 2141   3  
Příjmy z úhrad z vydob.prostoru       21 19 2343   250  
Sběr železného odpadu       37 23 2111   0  
EKO KOM-zneškodňování odpadů       37 25 2324   17  
Poplatky z hrobového místa       36 32 2111   57,25  
Příjmy z prodeje zboží       61 71 2112   1  
                              SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Dotace na státní správu           4112   6,9  
Dotace na zalesnění obecních lesů+hřiště, veř zeleň           4122   180  
Prodej plynofikace       36 33 3112   1370  
                   
                   
Celkem               3 355,67  
 ROZPOČET NA ROK 2008-výdaje
SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Ostatní os.výdaje-lesy       10 31 5021     10
Nákup materiálu       10 31 5139     80
Nákup služeb       10 31 5169     200
Správa v lesním hospodářství-Kuberna       10 36 5169     56
Nákup služeb-drcení klestí       10 37 5169     0
Příspěvek na dopravní obslužnost       22 21 5169     1,56
Nákup materiálu-silnice       22 12 5139     0
Ostatní os.výdaje-silnice       22 12 5021     0
Nákup služeb       22 12 5169     0
Opravy a udržování       22 12 5171     0
Nákup služeb-Pitná voda       23 10 5169     2,2
Cyklistická stezka       22 19 5169     20
Předškolní zařízení-neinv.dotace obcím       31 11 5321     10
Školné-Horažďovice       31 13 5321     45
Nákup služeb-divadelní činnost       33 11 5169     5
Nákup materiálu-knihovna       33 14 5139     0
Ostatní os.výdaje-kronikář       33 19 5021     2,5
Nákup materiálu-kultura       33 19 5139     2
Věcné dary-kultura       33 19 5194     6,5
Pohoštění-kultura        33 19 5175     3,5
Věcné dary-výročí občanů       33 99 5194     5
Elektrická energie-veř.osvětlení       36 31 5154     25
SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Rozšíření veřejného osvětlení-hřiště       36 31 6121     50
Ostatní os.výdaje-Pohřebnictví       36 32 5021     1,2
Nákup služeb-Pohřebnictví       36 32 5169     0
Elektrická energie-pohřebnictví       36 32 5154     4
Opravy a udržování.plynovod       36 33 5171     0
Úroky vlastní-úver č.2       36 39 5141     6
Údržba veřejné zeleně-sečení po obci       37 45 5021     10
Odvoznebezpečného odpadu       37 21 5169     15
Sběr a svoz tříděného odpadu       37 23 5169     20
Nájemné z kontejneru na papír       37 23 5164     2
Odvoz komunálního        37 22 5169     120
Ostatní platy       55 12 5019     3
Prádlo,oděv       55 12 5134     3
Nákup materiálu       55 12 5139     20
Elektrická energie       55 12 5154     1
Pohonné hmoty maziva       55 12 5156     3
Služby školení a vzdělávání       55 12 5167     3
Nákup služeb       55 12 5169     2
Cestovní náhrady       55 12 5173     2
Pohoštění       55 12 5175     0
Neinv.dotace obč.sdružením-příspěvek na soutěže       55 12 5222     3
Ostatní os.výdaje-zastupitelstvo       61 12 5021     0
Odměny členům zastupitelstva       61 12 5023     228
SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Služby školení a vzdělávání       61 12 5167     4
Cestovní náhrady       61 12 5173     12
Platy zaměstnanců-Činnost místní správy       61 71 5011     216
Ostaní os.výdaje       61 71 5021     20
Pov.poj.na soc.zabezp.       61 71 5031     53
Pov.poj.na zdrav.poj.       61 71 5032     18
Ostatní pov.pojistné-čtvrtletní       61 71 5038     0,4
Knihy,učební pomůcky,tisk       61 71 5136     10
Drobný hmotný inv.majetek-kopírka       61 71 5137     30
Nákup materiálu       61 71 5139     25
Plyn       61 71 5153     37
Elektrická energie       61 71 5154     9
Pohonné hmoty,maziva       61 71 5156     2
Služby pošt       61 71 5161     3
Služby telekom.a radiokom.       61 71 5162     25
Služby peněžních ústavů       61 71 5163     10
Výdaje na dodavatelské pořízení informací       61 71 5166     1,2
Služby školení a vzdělávání       61 71 5167     2
Nákup služeb       61 71 5169     60
Opravy a udržování       61 71 5171     5
Programové vybavení       61 71 5172     3
Cestovné       61 71 5173     2
Pohoštění       61 71 5175     3
SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
                příjem výdej
Neinvestiční dotace obcím-svaz měst a obcí       61 71 5229     2
Platby daní a popl.-kat.úřad       61 71 5362     111
Příspěvek-svazku obcí Prácheňsko       64 9 5229     0,15
Pojištění obce       63 20 5163     10,4
Vrácení dotace za plynofikaci Státnímu fondu ŽP       36 33 5364     1317
Úprava veřejných prostranství-hřiště, zeleň       34 29 5171     300
Výdaje na sociální služby                 25
Celkem                 3286
Splácení úvěru           8124     100,8
Celkem výdaje                 3387
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ