ROZPOČTOVÝ VÝHLED | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled
Příjmy v tis.Kč za období:Položka výkazu201420152016
Počáteční stav fin.prostředků k 1.1. 6907821257,3
Daně z příjmů11610,00615,00618,00
Vnitřní daně12560,00565,00568,00
Poplatky13100,00130,00140,00
Majetkové daně15200,00205,00220,00
Třída 1 CELKEM11470,001515,001546,00
Příjmy z vlastní činnosti21317,00318,00318,00
Přijaté platby22000
Ostatní nedaňové příjmy23160,00500,00500,00
Třída 2 CELKEM2477,00818,00818,00
Příjmy z prodeje majetku31000
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů32000
Třída 3 CELKEM3000
Běžné dotace4160,0060,0060,00
Investiční dotace42000
Třída 4 CELKEM460,0060,0060,00
PŘÍJMY CELKEM1+2+3+42007,002393,002424,00
     
Výdaje v tis.Kč za období:Položka výkazu201320142015
Výdaje na platy a provedenou práci50727,00730,00735,00
Běžné výdaje51906,70908,00908,00
   - z toho úroky5142320,0017,00
   - z toho nájemné ,leasing5164000
Neinvestiční transfery523,003,005,00
Neinvestiční transfery rozpočtům5383,7085,2084,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu540,000,000,00
Ostatní neinvestiční výdaje55+59000
Třída 5 CELKEM51743,401746,201749,00
Investiční výdaje610,000,000,00
Kapitálové transfery630,000,000,00
Třída 6 CELKEM60,000,000,00
VÝDAJE CELKEM5+61743,401746,201749,00
     
Financování v tis.Kč za období: 201320142015
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +81230,000,000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -8124171,50171,50171,50
Financování celkem 171,50171,50171,50
     
Výdaje + financování celkem 1914,901917,701920,50
Příjmy-výdaje -financování celkem 92,10475,30503,50
     
Stav peněžních prostředků k 31.12. 782,101257,301760,80
Vyvěšeno : 12.12.2012
Sejmuto : 28.12.2012
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ