NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Návrh rozpočtu na rok 2013

ROZPOČET NA ROK 2012-příjmy-NÁVRH
TEXTODPAPOLMÁ DÁTIDAL
    příjemvýdej
Daně a poplatky   1865,00 
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva10322111300,00 
Ostatní příjmy z vl.činnosti211921193,20 
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona2119234380,00 
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna3613213212,00 
EKO KOM-zneškodňování odpadů3725232420,00 
Činnost místní správy celkem6171 53,00 
Příjmy z úroků631021412,00 
      
Příjmy celkem   2335,20 
      
 ROZPOČET NA ROK 2012-výdajeODPAPOLMÁ DÁTIDAL
TEXT   příjemvýdej
Pěstební činnost1031  180,00
Podpora ostatních produkčních činností-lesy1032  100,00
Správa v lesním hospodářství1036  68,00
Silnice2212  21,30
Provoz veřejné silniční dopravy2221  1,70
Pitná voda2310  2,60
Odvádění a čištění odp.vod a nakl.s kaly2321  0,40
Vodní díla v zemědělské krajině2341  0,00
Předškolní zařízení3111  10,00
Základní školy3113  80,00
Divadelní činnost3311  15,00
Hudební činnost3312  15,00
Činnosti knihovnické3314  4,00
Ost.záležitosti kultury3319  24,00
Zálež.kultury, církví a sděl.prostř (SPOZ)3399  6,80
Veřejné osvětlení3631  62,40
Pohřebnictví3632  15,70
Sběr a svoz nebezpečných odpadů3721  7,00
Sběr a svoz komunálních odpadů3722  160,00
Sběr a svoz tříděného odpadu3723  40,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sečení)3745  19,00
Požární ochrana celkem5512  104,50
Zastupitelstva obcí - celkem6112  235,00
Činnost místní správy celkem6171  722,60
Výdaje z fin.operací6310  32,00
Pojištění6320  15,30
Daň práv.osob za obce6399  40,00
Fin.vypořádání minulých let6402  14,18
Ostatní čin.jn. Prácheňsko6409  1,00
      
Výdaje celkem    1997,48
      
Úvěr na hasičskou zbrojmici dlouhodobý 1.200t (7let)8124  171,48
Výdaje celkem    2168,96
Vyvěšeno: 12.12.2012
Sejmuto: 28.12.2012
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ