VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁK.Č.106/1999 SB. | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁK.Č.106/1999 SB.

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Výroční zpráva podle zák.č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle

zákona č.106/1999 Sb. za rok 2002

 

 

zpracovaná v souladu s § 18 citovaného zákona

  1. počet podaných žádostí o informaci - 1
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0
  4. výsledky řízení a sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0
  5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

 

 

Odbor                      počet žádostí                  počet rozhodnutí                 počet podaných odvolání

_________________________________________________________________________

 

starosta              0                          0                              0

vnitřní věci                      1                                            0                                                   0

finanční                            0                                            0                                                   0

hospodářský                   0                                            0                                                   0

rozvoj obce                      0                                            0                                                   0

výstavby                          0                                            0                                                   0

____________________________________________________________________

CELKEM                           1                                           0                                                    0

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ