VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací dle

zákona č.106/1999 Sb. za rok 2010

 

 

 

zpracovaná v souladu s § 18 citovaného zákona

 

1)počet podaných žádostí o informaci                                                                 - 0

2)počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                       - 0

3)opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                              - 0

4)výsledky řízení a sankcích za nedodržení tohoto zákona

   bez uvádění osobních údajů                                                                                - 0

    5)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                             - 0

 

 

 

Odbor                     počet žádostí                  počet rozhodnutí                    počet podaných odvolání

starosta                           0                                       0                                                  0

 

vnitřní věci                     0                                       0                                                  0

 

finanční                           0                                       0                                                  0

 

hospodářský                    0                                       0                                                  0

 

rozvoj obce                     0                                       0                                                  0   

_____________________________________________________________________

 

CELKEM                        0                                      0                                                  0

 

 

 

 

V roce 2010 byly vyřizovány převážně ústní dotazy ( včetně telefonických  dotazů), na základě kterých byla poskytnuta ústní informace podle konkrétního případu. Ústní dotazy nejsou obecním úřadem Hejná evidovány .

 

 

 

Vypracovala : Nováková

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ