VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2008 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací dle

zákona č.106/1999 Sb. za rok 2008

 

 

 

zpracovaná v souladu s § 18 citovaného zákona

 

1) počet podaných žádostí o informaci                                                                 - 0

2) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                       - 0

3) opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                              - 0

4) výsledky řízení a sankcích za nedodržení tohoto zákona

bez uvádění osobních údajů                                                                                - 0

5) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                                - 0

 

 

 

Odbor                     počet žádostí                  počet rozhodnutí                    počet podaných odvolání

starosta                           0                                       0                                                  0

 

vnitřní věci                      0                                       0                                                  0

 

finanční                           0                                       0                                                  0

 

hospodářský                    0                                       0                                                  0

 

rozvoj obce                     0                                       0                                                  0   

 

výstavby                          0                                       0                                                  0

 

CELKEM                        0                                      0                                                  0

 

 

 

 

V roce 2008 byly vyřizovány převážně ústní dotazy ( včetně telefonických  dotazů), na základě kterých byla poskytnuta ústní informace podle konkrétního případu. Ústní dotazy nejsou obecním úřadem Hejná evidovány .

 

 

 

 

 

Vypracovala : Nováková

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ