VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2004 | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 SB. ZA ROK 2004

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2004

Výroční zpráva o poskytování informací dle

zákona č.106/1999 Sb. za rok 2004

 

 

 

zpracovaná v souladu s § 18 citovaného zákona

 

1)počet podaných žádostí o informaci                                                                 - 4

2)počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                        - 0

3)opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                               - 0

4)výsledky řízení a sankcích za nedodržení tohoto zákona

bez uvádění osobních údajů                                                                                - 0

5)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona                                 - 0

 

 

 

Odbor                     počet žádostí                  počet rozhodnutí                    počet podaných odvolání

starosta                           0                                       0                                                  0

 

vnitřní věci                       4                                      0                                                  0

 

finanční                            0                                       0                                                  0

 

hospodářský                    0                                       0                                                  0

 

rozvoj obce                     0                                       0                                                  0   

 

výstavby                          0                                       0                                                  0

 

CELKEM                        4                                     0                                                  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala : Nováková

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ