12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 Sazebník úhrad Obecního úřadu v Hejné

za poskytnutí informace dle z.č. 106/1999 Sb.,

svobodném přístupu k informacím

 

Poplatek za poskytnutí informace tvoří :

  1. mzdové náklady

za každou ( i načatou ) hodinu práce pracovníka                                                   90,-Kč

  1. náklady za pořízení

 

tisk A4 jednostranný                                                                                            2,-Kč za jeden list

technický nosič ( 3,5“ disketa )                                                                           15,-Kč za jednu disketu

CD-R nosič                                                                                                       30,-Kč za jeden nosič

Překročí-li výše úhrady částku 200,- Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace poskytnuta jen s jeho výslovným souhlasem.

  1. náklady za poštovné

dle sazebníku České pošty s.p.

  1. termín úhrady za poskytnutou informaci

Úhradu za poskytnutou informaci provede žadatel do pokladny OÚ, nebo na běžný účet OÚ, a to vždy před podáním informace.

 

Růžena Zdeňková

starostka obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ