Složení zastupitelstva obce

Dušan Rovňan, 724 181 607
starosta  
Ing. Ivana Vítovcová místostarostka
Jiří Čech
člen zastupitelstva
Ludmila Koželuhová
předseda kontrolního výboru
Lenka Markovičová
člen zastupitelstva   

Luboš Bulan

předseda finančního výboru
Jaroslav Hasenöhrl
člen zastupitelstva
Radek Hanzl
člen zastupitelstva
Jindřich Šebelík
člen zastupitelstva