Přehled žádostí na obecní byty

 

   

Žadatel je povinen svou žádost obnovit vždy do 01.02 následujícího roku.

V případě neobnovení bude z pořadníku VYŘAZEN !!!

TABULKA