Usnesení OZ ze dne 15.01.2007

                                                                                    

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.4

ze dne 15.1.2007

 

 

Zastupitelé obce Borová Lada schvalují:

 

1.  Rozpočtové změny za rok 2006

2.  Zadání a zafinancování zpracování studie ÚSES k územnímu plánu.

 

 

 

 

 

starostka obce Borová Lada                             místostarostka obce Borová Lada

   Ing. Jana Hrazánková                                              Monika Erhartová