Usnesení OZ ze dne 30.11.2006

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č.2

ze dne 30.11.2006

 

 

Zastupitelé obce Borová Lada schvalují:

 

1.  Odsouhlasení nahrávání veřejných zasedání obecního zastupitelstva.

2. Jednací řád obecního zastupitelstva s pozměňovacími a opravnými návrhy.

3.  Ustanovení kontrolní komise s předsedou panem Hovorkou, členy  panem Kudýnem a paní Petrášovou. Ustanovení finanční komise v čele s paní Barantálovou a členy paní Černou a panem ing. Hofmanem.

4.  Způsob vyplácení a výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva. Odměna pro místostarostu činí max. 10 000,- Kč, pro zastupitele max. 3 000,- Kč, pro předsedy výborů max. 4 000,- Kč. O výši odměny bude rozhodovat starosta dle účasti a aktivní práce v řešení problémů. Tato odměna je nenároková.

5.  Složení HIK : předseda paní Erhartová, členové paní Petrášová a pan Zbořil

6. Navýšení cen vodného-stočného pro domácnosti

7.  Delegování paní Barantálové jako zástupce obce do Rady NP Šumava, RRAŠ a Euroregionu Šumava-Bavorský les.

8.  Odhlasování limitu v obecní pokladně ve výši 80 000,- Kč.

9. Jmenování paní Šipanové jako správce rozpočtu.

10.     Proplacení faktury předložené firmou STAVOMONT č. 2006100101 ve výši 74 467,- Kč.

11.     Nabídnutí jiného pozemku paní Jandové ke stavbě rodinného domu v katastru obce.

 

Zastupitelé obce Borová Lada berou na vědomí:

 

1.  Žádost manželů Parkmanových o opravu či výměnu boxů na popelnice před jejich domem.

2.  Upozornění na rozbité lampy veřejného osvětlení.

 

Zastupitelé obce Borová Lada neschvalují:

 

1.  Proplacení faktury od firmy VaK č. 1020070605 na částku 52 183,90 Kč.

 

 

 

 

 

starostka obce Borová Lada                             místostarostka obce Borová Lada

   Ing. Jana Hrazánková                                              Monika Erhartová