Usnesení OZ ze dne 30.10.2006

Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Borová Lada konaného dne  30.10.2006 v restauraci Borůvka v Borových Ladách od 18.00 hodin

 

 

Zastupitelé obce Borová Lada schvaluje:

1) Navržený program    o    Složení slibu

o       Ustanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

o       Volby starosty a místostarosty

o       Různé

 

            2) Zapisovatelku zápisu pí. Šipanovou, ověřovatele p.Hovorku, pí. Barantálovou

            3) Veřejné hlasování starosty a místostarosty

            4)          - Jednorázové proplacení veškeré dovolené pí. Barantálové

 - Jednorázové proplacení odměny pí. Barantálové-odstupující starostce

 

 

Obecní zastupitelstvo po projednání:

 

a)      volí v souladu s § 84, odst. 1, písm. 1) zákona o obcích:

1.      uvolněnou starostku Ing. Janu Hrazánkovou

2.      neuvolněnou místostarostku Moniku Erhartovou

   

b)      bere na vědomí:

-     složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69, odst.2 zákona o obcích

-         objasnění rozhodnutí pí. Barantálové vzdát se postu starostky

 

 

 

 

Starostka obce Borová Lada                           místostarostka obce Borová Lada

                   Ing.Jana Hrazánková                                            Monika Erhartová