Dary a sbírka Jihočeského kraje

 

 

 

Dary a sbírka Jihočeského kraje

na pomoc postiženým povodní

 

Dary na odstranění následků povodní

Dary na odstranění následků povodní pro Jihočeský kraj je možno posílat na účet Jihočeského kraje č. 170320242/0300 vedený u ČSOB. Uveďte prosím vždy konstantní symbol 1200 a svoje identifikační znaky ve variabilním symbolu (r.č.; IČO) nebo alespoň jméno a adresu, abychom Vám mohli poslat darovací smlouvu.

Veřejná sbírka Jihočeského kraje

Rada Jihočeského kraje schválila 30. 6. 2009 konání veřejné sbírky Jihočeského kraje, jejíž výtěžek bude užit pro poskytování příspěvků občanům, obcím a jiným subjektům postiženým povodněmi v Jihočeském kraji. Veřejná sbírka bude konána skládáním peněžních prostředků na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu. Oznámení o konání veřejné sbírky bylo neprodleně zasláno ministerstvu vnitra s žádostí, aby ministerstvo vnitra, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných sbírkách urychleně stanovilo den jejího zahájení. Předpokládaným dnem zahájení veřejné sbírky je 6. 7. 2009.