ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP BOROVÁ LADA PO ZMĚNĚ Č. 2 S ÚČINNOSTÍ OD 19.10. 2021 | Obecní úřad Borová Lada

Úplné znění ÚP Borová Lada po změně č. 2 s účinností od 19.10. 2021