Velký milovník přírody – Ivan Lukeš

Po vážné nemoci zemřel v sobotu 8. ledna ve věku nedožitých 77 let zasloužilý občan Kašperských Hor pan Mgr. Ivan Lukeš. V řadách obyvatel tohoto města ale i okolní Šumavy sotva najdete někoho, kdy by neznal tuto čitelnou osobnost odborného ale i veřejného života.

Oceňujeme jeho dlouholetou práci zoologa Muzea Šumavy, ale i učitele, fotografa, publicisty, dlouholetého člena zastupitelstev města, myslivce, chovatele, hospodáře a především velkého milovníka živé přírody.

Víme o tom, že rodina Lukešova se hned v časných poválečných letech významně angažovala ve veřejném životě Kašperských Hor. Ivanův tatínek zde řadu let pracoval jako lékárník, v místě byl čelným představitelem lidové strany, hrál ochotnické divadlo, maminka zpívala v chrámovém sboru.

Do živé přírody se Ivan zamiloval v nejútlejším věku, první chovatelské zkušenosti získával díky pochopení rodičů už jako školák. Po vystudování Pedagogické fakulty v Plzni několik let učil na místních základních školách včetně tehdejší kašperskohorské zvláštní školy. Své žáky přitom vedl k úctě a lásce k přírodě a k jejímu poznávání. Své pedagogické zkušenosti pak skvěle využíval v pozdějších letech při aktivitách s mládeží už jako odborný pracovník Muzea Šumavy v Kašperských Horách, kam byl přijat na místo zoologa v roce 1978. Zde prováděl dlouhodobé terénní průzkumy v regionech západočeské Šumavy a českobudějovické rybniční krajiny.

Řadu let se systematicky věnoval zoologickému průzkumu a pozorování ptačích druhů v krajině Žďánova u Kašperských Hor. V posledních letech se významně podílel na monitorování hnízdění orlů mořských, k čemuž pořídil špičkovou profesionální fotodokumentaci. Zcela zvláštní a jedinečnou kapitolou je jeho práce v záchranné stanici pro handicapované živočichy, které věnoval více než tři desítky let svého života. Díky tomuto zařízení mohl spolupracovat na reintrodukci rysa ostrovida na Šumavě, podobně Ivan pečoval o populaci čápů bílých i dalších ohrožených živočichů. Za jeho působení získalo muzeum pro obor zoologie řadu cenných a jedinečných sbírkových předmětů a preparátů.

Systematicky pečoval o stálou přírodovědnou expozici muzea, vytvořil několik tématických muzejních výstav. Ta poslední z let 2020 - 2021, poměrně rozsáhlá a velmi názorná, nesla název „Příroda varuje“. Zcela neocenitelný pro obor zoologie je jeho vklad vnímavého a technicky precizního fotografa živé přírody. Toto své jedinečné umění prezentoval v muzejních expozicích, výstavách, přednáškách, v tisku a především v tématických obrazových publikacích a kalendářích. Například knižní velkoobchod dosud aktuálně nabízí jeho dvě větší obrazové publikace s názvy „Okamžiky živé přírody“ a „Šumava objektivem zoologa“, které vyšly v roce 2015. Zasloužil se o popularizaci ochrany přírody, výtečně spolupracoval s medii.

Je třeba připomenout také jeho soukromé aktivity v oboru ekologického zemědělství a chovu ušlechtilých plemen koní a psů.

Konečně vzpomínáme na Ivana Lukeše také jako na obětavého a pracovitého otce rodiny, výtečného kolegu, souseda, přítele a kamaráda. Vybavuje se nám jeho nezlomný smysl pro pravdu ale i pro humor, jeho životní optimismus navzdory těžkostem života.

Věčné světlo mu svítí! Ať odpočine v pokoji! Byl to opravdu dobrý člověk!

Poslední rozloučení (pohřební mše sv.) je v úterý 18.ledna od 13,00 hodin v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách.

Vladimír Horpeniak, Vladimír Vlk,
Muzeum Šumavy - pracoviště Kašperské HoryReklama – Google

Reklama

Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví. Výstavba bytových domů a garáží včetně infrastruktury a následný prodej.
Apartmány 8 km od Klatov, grill, ohniště a posezení na zahradě. Ráj pro cykloturisty, výlety po Pošumaví a Šumavě. (*I)

Reklama – Google