NÝRSKO A OKOLÍ : VÝZNAMNÉ ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI SPOJENÉ S NÝRSKEM Z 18. – POČ. 20. STOL.

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Významné židovské osobnosti spojené s Nýrskem z 18. – poč. 20. stol.

 Abraham LÖBL - obchodník, v roce 1734 a 1742 byl jmenován zemským delegátem plzeňského kraje. Stál v úzkém obchodním spojení s hrabětem Palmem na Bystřici.

 MUDr. Benedikt FEDERER ( ? 1830 – 14.10.1902) – lékař, městský poslanec, řečník. Za svůj přínos pro město byl jmenován tehdejší městkou radou čestným občanem.

Moritz KOHNER - (1818 Nýrsko – 1877 Lipsko) – obchodník. Od r.1868 předseda žid. náboženské obce v Lipsku. R. 1860 založil Svaz německých izraelitských obcí, jehož byl až do své smrti předsedou.

Rabín Max REISER ( 1839 Hausbrun, okres Malacky, na Slovensku – 5.1.1913 Nýrsko) –tuto funkci rabína (titul duchovního vůdce židovské komunity) vykonával v Nýrsku od r.1876 až do své smrti. Přednášel ve spolku učitelů okresu Nýrsko a byl též literárně činný. Napsal tři knihy :      

  • „Rätsel“ - „Hádanky“ - v hebrejštině
  •  „Biedermanner“ - „Bodří mužové“ - život, růst a vzestup zbožných a učených mužů
  •  Spis rabínské moudrosti, talmudských odstavců, rozhovorů a vyprávění pro školu a dům v      německém překladu.
Wilhelm a Regina Ecksteinovi

Wilhelm ECKSTEIN - ( 7.5.1851 ? – 17.7. 1925 Nýrsko) – přeložil r. 1895 z Vídně do Nýrska továrenský podnik, který dosáhl brzy evropského významu, brusírnu optických skel Wilhelm Eckstein a spol. Tento podnik měl vliv na zlepšení životní úrovně obyvatel a vzrůst počtu domů. Jako první městský rada podporoval pokrok v obci a byl jmenován čestným občanem. Založil se svou manželkou Reginou, která pocházela ze staré nýrské židovské rodiny Fleischl – Janovický, Nadaci pro chudé.

(c) Text: Irena Vaňkátová, Muzeum Královského hvozdu o.s.